Branding Imagen Corporativa Lleida

Branding / Imatge Corporativa

Definir des del principi la imatge d'una empresa significa posicionar-se bé a la ment del consumidor, convertint la marca en una unitat fàcilment reconeguda i recordada, que realça la publicitat.

Disseny d'imatge corporativa, branding, disseny de logotip, Mollerussa - Lleida

El disseny d'imatge corporativa / branding és el que pot representar millor la personalitat de l'empresa, per això és tan important la conjugació d'elements com el disseny de logotip, la tipografia i els colors escollits.

La imatge corporativa i/o branding és la pràctica d’utilitzar el nom, el símbol i altres elements visuals d’una empresa per identificar i diferenciar l’empresa i els seus productes o serveis dels daltres empreses.

La marca corporativa es fa servir per augmentar el coneixement de la marca i crear una imatge positiva de l’empresa a la ment dels consumidors;

 • És un conjunt de mètodes de màrqueting i comunicació que ajuden a establir la identitat, la personalitat i la reputació desitjades per una empresa.
 • És una estratègia que ajuda a crear una identitat única i una imatge consistent per a una empresa i els seus productes o serveis.

A Garsaball Branding de Mollerussa – Lleida, ho desenvolupem a través d’un procés que inclou diversos passos clau:

1. Investigació: aquest pas implica investigar el mercat, els competidors i el públic objectiu per obtenir una millor comprensió de la indústria i les necessitats dels clients potencials.

2. Estratègia de marca: una vegada es completa la investigació, es desenvolupa una estratègia de marca que descriu la missió, els valors i els objectius de l’empresa, així com també com es posicionarà la marca al mercat.

3. Identitat de la marca: després es crea la identitat de la marca, que inclou elements visuals com ara el logotip, la paleta de colors, la tipografia i les imatges que s’utilitzaran per representar la marca.

4. Missatges de la marca: es desenvolupen els missatges i el llenguatge utilitzats per comunicar els valors, la missió i els punts de venda exclusius de la marca.

5. MANUAL D’IMATGE CORPORATIVA O BRAND MANUAL.
Document que inclou les pautes i normatives per a que la marca que s’expressi de manera coherent en tots els seus suports i canals.

És una eina necessària per gestionar la implementació correcta de la marca, amb tota la informació recopilada, així com la informació tècnica per a reproduïrla.

Ha de contenir com a mínim:

 • El disseny del logotip / marca
 • Retícula de composició
 • Versions acceptades del logotip / marca
 • Versions no acceptades del logotip / marca
 • Colors corporatius, a Pantone, CMYK, RGB i en algun cas RAL
 • Aplicacions correctes el logotip en color, blanc i negre i monocroma
 • Tipografia/es corporativa/es

Tambè hi pot constar, depenent de l’empresa i/o necessitats:

 • Disseny de la papereria corporativa / targeteria.
 • Retolació exterior de l’empresa
 • Senyalètica interior i exterior
 • Indicacions del disseny / composició dels catàlegs o fitxes d’empresa
 • Retolació de vehícles

6. Implementació: la identitat de la marca i els missatges s’implementen a tots els punts de contacte, inclòs el lloc web de l’empresa, els canals de xarxes socials, la publicitat i el packaging.

7. Avaluació: la marca s’avalua al llarg del temps per garantir que satisfaci les necessitats de l’empresa i els seus clients i fer ajustaments si cal.

"És important tenir en compte que la creació de marca no és un procés únic, sinó un esforç continu per mantenir i construir la reputació de la marca."

Contacta'ns

Per estudiar el teu projecte de Branding / Imatge Corporativa i poder proposar els nostres serveis, pressupost i/o idees en aquest àmbit.
Des del nostre Estudi de Disseny Gràfic ubicat a Mollerussa / Lleida / Online.
Contactar